obesitat infantil

Factors que influeixen en l’obesitat infantil, més enllà de l’alimentació

Avui dia, hi ha diferents obstacles que poden dificultar que els nens, nenes i adolescents creixin de forma saludable. I és que, encara que la causa principal de l’obesitat, és un desequilibri energètic entre les calories consumides i les gastades, el seu origen és molt més complex: intervenen factors biològics, psicosocials, d’estil de vida, ambientals i sociodemogràfics. Te’ls expliquem!